E-ccountancy tekst

E-ccountancy

Volgens de “Dikke van Dale” is de definitie van accountancy: “het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingen”.

De toepassing van het wettelijke begrip accountancy is voorbehouden aan leden van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). In de Angelsaksische benadering staat “Accountant” voor “boekhouder”.

Voldoende ruimte voor verwarring dus. Het (verplichte) lidmaatschap van de NBA behelst tot een stelsel van kwaliteitsbeheersing vastgelegd in de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteits Systemen) waar een accountant aan moet voldoen. Het voldoen aan deze norm wordt elke 6 jaar getoetst door de NBA.

De NVKS is echter met name bedoeld voor de cliënten in het Mkb en leidt tot aanzienlijke financiële lasten voor de aangesloten accountants. De cliënten van Cadans behoren veelal tot het mKb, het kleinbedrijf dus. Dat is niet zo vreemd want meer dan 95% van de Nederlandse ondernemingen behoort tot de definitie van het Kleinbedrijf.

Vandaar dat Cadans tevens geaccrediteerd lid is van de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen). Deze organisatie heeft ca 1.000 aangesloten kantoren die waarvan een select deel (de geaccrediteerde leden) geheel vrijwillig ervoor hebben gekozen te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de NOAB. De toetsing op de naleving van de kwaliteitseisen vindt elke 3 jaar plaats.

Kortweg komt het erop neer dat de NBA een verplichte onder toezicht van het AFM (Autoriteit Financiële Markten) organisatie is en dat de NOAB vergeleken kan worden met bijvoorbeeld de BOVAG, de aangesloten leden kiezen daarbij zelf voor een kwaliteitssysteem gebaseerd op de behoefte van haar cliënten.

Cadans heeft ervoor gekozen het beste van deze twee werelden aan haar cliënten te bieden waarbij zij de balans zoekt tussen betaalbare dienstverlening tegen redelijke kosten.

 

Tot zover de uitleg over “Accountancy”. Wat betekent dit voor u als afnemer van de diensten van Cadans?

 

Cadans verzorgt (ontzorgt!) uw boekhouding als een moderne “boekhouder”, namelijk volledig digitaal. Cadans biedt u daarmee de inrichting die bij u past in een digitale omgeving. Cadans geeft u actueel, 24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht in uw administratie en zorgt ervoor dat u de beslissingen in uw bedrijfsvoering kunt baseren op actuele informatie.

Cadans gebruikt daarvoor vier standaardoplossingen met als basis : iCadans 4i©

iCadans I, ingave

iCadans II, Inzien

iCadans III, Inzicht

iCadans IV, In control

iCadans 4i©  bevat altijd: Verwerking administratie via Yuki, BTW aangifte, Verslaglegging vanuit standaard rapportage Yuki, Notulen vaststellen jaarrekening, Verzorgen publicatiestukken KvK via SBR, Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting, Verzorgen aangifte inkomstenbelasting, Telefonisch advies < 10 minuten, E-mail response < 10 minuten per e-mail, dashboard lopende administratie.

De uitgebreidere pakketten II, III en IV bevatten de mogelijkheid om tussentijdse cijfers, liquiditeitsprognoses, overleg per maand en/of  per kwartaal op te nemen.

U kunt dan ook kiezen welk pakket het beste bij uw onderneming past, doch u hebt altijd de zekerheid dat de basiswerkzaamheden aan uw “boekhouding” worden verricht tegen vaste prijzen, zonder verrassingen achteraf.

 

Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking, waarna wij voor u een offerte op maat kunnen maken.

 

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants