Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Thuiswerken nieuwe norm, andere reiskostenvergoeding
Werkgeversvereniging AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95%) van de werkgevers dat na de coronacrisis thuiswerken de norm wordt, gemiddeld twee dagen per week.
De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die nieuwe situatie, aldus de AWVN.
AWVN adviseert werkgevers hierbij om een ‘waarjewerkt-budget’ in te voeren. Uit zo’n per werknemer vast te stellen potje kan de werkgever de betreffende vergoedingen betalen al naar gelang de gemaakte kosten en het aantal gereisde kilometers.
Bron: AWVN.nl, 13-11-2020