Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Zoeken op:
Schenkbelasting blijft buiten verkrijgingsprijs ab
In beginsel is de schenking van een aanmerkelijk belang aan aandelen onderworpen aan schenkbelasting. De begunstigde mag de verkrijgingsprijs van zijn aanmerkelijk belang echter niet verhogen met het bedrag aan schenkbelasting, zo oordeelt de Hoge Raad. Lees verder...
Coronakredietregelingen ook voor investeringen
Drie coronakredietregelingen kunnen door ondernemers ook worden gebruikt om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. De KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (€ 1,5 miljoen) en GO-C (€ 150 miljoen) zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Lees verder...
Dien voorstellen Milieulijst 2022 in
RVO nodigt het bedrijfsleven uit om voorstellen te doen voor het opnemen van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst. Een voorstel voor opname moet uiterlijk 15 augustus 2021 worden ingediend. Op de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast, staan zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIA en de Vamil. Lees verder...
Voorvoegingsverlies holding te verrekenen met winst nieuwe gevoegde dochter
Onder voorwaarden kan men een voorvoegingsverlies van een houdstermaatschappij verrekenen met winst van een gevoegde dochtermaatschappij. Een belangrijke voorwaarde is dat de holding op zichzelf beschouwd voldoet aan de werkzaamhedentoets. Lees verder...
Belastingdienst controleert werknemersverzekeringen
De Belastingdienst heeft bij controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen bij een aantal werkgevers verschillen geconstateerd. De gegevens in deze aangiften wijken af van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. Deze werkgevers ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst. Lees verder...
Controle F-biljet hoeft niet strenger dan normaal te zijn
Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur het namens een overleden belastingplichtige ingediende F-biljet niet strenger hoeft te controleren dan een normale aangifte. Lees verder...
Koper van bv neemt schuld van dga over: geen winstuitdeling
Een dga met een schuld aan zijn bv verkoopt de aandelen in die bv aan een derde. De derde voldoet de koopsom door de schuld van de dga over te nemen en krijgt daarvoor nog een bedrag toe. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat in zo’n geval niet per definitie een verkapte winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Lees verder...
Verlaagde AWf-percentages vanwege afschaffing BIK
Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de AWf-percentages per 1 augustus 2021 worden verlaagd. De ministeriële regeling inzake de verlaging worden op dit moment op uitvoerbaarheid getoetst en wordt rond 24 juni 2021 gepubliceerd. Lees verder...
Naheffing op onterecht afgegeven btw-nummer
De Belastingdienst wijst een btw-ondernemer (ten onrechte) een tweede btw-nummer toe. Vervolgens trekt de ondernemer onder het tweede btw-nummer te veel voorbelasting af. In die situatie mag de inspecteur van Rechtbank Zeeland-West-Brabant de btw naheffen bij de ondernemer onder het onterecht toegekende tweede btw-nummer. Lees verder...
Moties naar aanleiding van economisch steunpakket
Woensdag 2 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het economische steunpakket (wetsvoorstel nr. 35420). Door Kamerleden zijn diverse moties ingediend met het verzoek aan de regering om actie te ondernemen. Over de moties is op 8 juni gestemd. Lees verder...