Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Zoeken op:
Bestuurder actief bedrijf mag fiscus later betalen
In principe hebben bestuurders van een vennootschap een redelijke vrijheid in het bepalen van de schudeisers die het eerst hun betaling ontvangen. Zo luidt in ieder geval het oordeel van Rechtbank Gelderland. Overigens eindigt deze vrijheid als de bestuurder besluit de onderneming te liquideren en er onvoldoende liquide middelen zijn om alle schulden te betalen. Lees verder...
Algemene criteria voor thuiswerken beschikbaar
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Algemene criteria voor thuiswerken op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Deze handreiking helpt individuele werkgevers en werknemers bij het maken van afwegingen of een werknemer thuis of op locatie kan werken en kan onduidelijkheden over wel of niet thuiswerken wegnemen. Lees verder...
Gebruik oude fundering scheelt overdrachtsbelasting
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aankoop van een perceel met daarop de fundering van een verwoeste woning kan kwalificeren als een woning voor de overdrachtsbelasting. In dat geval kan het lage tarief van toepassing zijn. De koper moet de bestaande fundering dan wel gebruiken voor de bouw van een nieuwe woning. Lees verder...
Koolmees geeft toelichting op Tozo-regeling
Een persoon die met zijn onderneming niet uiterlijk met ingang van 17 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is naar de definitie van de Tozo geen zelfstandige. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen over de Tozo-regeling door minister Koolmees. Lees verder...
Winst uit onderneming voor participatie in filmfonds
Een voordeel kan alleen dan in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken als er een specifieke bron aan ten grondslag ligt. Hiervoor gelden drie voorwaarden, waaronder de vraag of bij een deelname een objectieve verwachting bestaat dat de investeerder een voordeel redelijkerwijze kan verwachten. Lees verder...
Derde NL leert door-regeling
Het ministerie van Sociale Zaken heeft een derde regeling in het kader van NL leert door gepubliceerd: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. In 2020 zijn de regelingen NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en NL leert door met inzet van scholing in werking getreden. Lees verder...
Aankoop paard blijkt gouden zet
De verkoopopbrengst van een rijpaard van € 1,3 miljoen blijft onbelast. Volgens Rechtbank Noord-Nederland heeft de verkoper van het paard bij de aankoop in 2007 niet beoogd het paard met veel winst te verkopen. Lees verder...
Container is een onderkomen voor surflessen
Een surfschool kan de container gebruiken voor het verblijf van deelnemers aan surflessen om zich gereed te maken voor en na het beëindigen van de surflessen. De container is aard- en nagelvast. Rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat de vof die de surfschool exploiteert hiermee deelnemers de gelegenheid geeft tot sportbeoefening waarvoor het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Lees verder...
Staatssecretaris Vijlbrief werkt aan een plan om te voorkomen dat bedrijven alsnog kopje onder gaan door hoge belastingschulden.
Steeds vaker klinkt de oproep om belastingschulden kwijt te schelden. Bedrijven die nu nog met steunmaatregelen overeind gehouden worden, zouden alsnog failliet kunnen gaan. Maar een generaal pardon voor belastingschulden zit er volgens Vijlbrief niet in. Het zou ook een ‘bak maatwerk opleveren die de al zwaar belaste fiscus niet aan kan’, aldus de bewindsman. Lees verder...
Waardevermindering landbouwgronden verrekenen met subsidie
De subsidie functieverandering volgens de Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2010 van de provincie Friesland is bedoeld als compensatie voor de waardedaling van landbouwgrond door omzetting van landbouwgrond in natuurterrein. Alleen als de subsidie hoger is dan de waardedaling van de grond is de subsidie onbelast. Lees verder...