Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Zoeken op:
Oudedagsreserve verhoogt ondernemingsvermogen niet
Onder bepaalde omstandigheden valt een opgebouwde oudedagsreserve vrij voor zover zij meer bedraagt dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar. Bij de berekening van het ondernemingsvermogen mag de ondernemer de oudedagsreserve niet meerekenen. Lees verder...
Kabinet kondigt opnieuw steunmaatregelen aan
Het kabinet heeft op 7 april aangekondigd het pakket steunmaatregelen voor ondernemers uit te breiden. De TOGS-regeling wordt uitgebreid en de overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren. Daarnaast komt er extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Ook wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Lees verder...
Deblokkering g-rekening
Vanwege het coronavirus geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Lees verder...
Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast
Het ministerie van Economische Zaken heeft de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast. Lees verder...
Bijzonder uitstel van betaling uitgebreid
Uit een Kamerbrief van staatsecretaris Vijlbrief blijkt dat het versoepelde uitstel ook geldt voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot 19 juni 2020. Lees verder...
Lager gebruikelijk loon door COVID-19
De Belastingdienst heeft aangegeven dat het gebruikelijk loon voor de rest van het jaar mag worden verlaagd in verband met de coronacrisis. Dit hoeft niet van te voren te worden afgestemd met de Belastingdienst. Lees verder...
Vraag online bijzonder uitstel van betaling aan
Het is nu mogelijk online bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Met het ‘Verzoek bijzonder uitstel voor 3 maanden’ vraagt ‘men automatisch uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Lees verder...
Bijna de helft van bedrijven denkt steunmaatregelen nodig te hebben
Nederlandse bedrijven hebben hun hoop gevestigd op de steunmaatregelen van het kabinet om de crisis het hoofd te bieden. Lees verder...
Dga geniet loon door bestaan rekening-courant
Betaalt een bv het loon van haar dga niet uit, dan kan de dga stellen dat hij het loon niet heeft genoten. Hij is over dat niet-genoten loon evenmin belasting verschuldigd. Heeft die dga echter een rekening-courantschuld aan de bv, dan is verrekening mogelijk. De dga heeft het loon dan fiscaal gezien toch genoten. Lees verder...
RVO gaat coulant om met WBSO
Werkgevers die in 2019 een S&O-verklaring hebben ontvangen, moeten normaal gesproken uiterlijk 31 maart 2020 een mededeling doen. Ook kunnen werkgevers vanaf 1 april WBSO aanvragen. In verband met de coronacrisis is besloten coulant om te gaan met deze deadlines. Lees verder...